Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 - KARANTÉNA + Algoritmus následného testování metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19 (PCR pozitivních) – IZOLACE  

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)