Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

A K T U A L I T Y

 

 


 

Informace k nástupu do školy v pondělí 12.4.2021

Výuka bude probíhat pro všechny ročníky bez rotace,

ranní i odpolední družina funguje bez omezení, žáci budou ve stejných skupinách, jako se učí.

Tzn. 1. ročník,  2. + 4. ročník, tyto skupiny budou v budově školní družiny, 3. ročník a 5. ročník budou ve škole. Ranní družina bude v budově školy pro všechny.

Testování bude probíhat v tělocvičně ve škole od 7:00.

Bližší informace a rozvrh hodin jste obdrželi mejlem.
Školní rok 2020 - 2021
 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k epidemické situaci proběhne zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2021-2022 bez osobní přítomnosti ve škole ve dnech 6. dubna - 20. dubna 2021.

Potřebné tiskopisy najdete pod záložkou ZÁKLADNÍ ŠKOLA  v části Zápis do 1. ročníku.

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost o přijetí dítěte a zápisní list) můžete doručit
         do poštovní schránky
         
e-mejlem
         
datovou schránkou
         
osobně v úterky a středy od 8:00 do 12:00 na sekretariátu školy

Informace o přijatých dětech budou zveřejněny na webových stránkách školy od 21.4.
Termín schůzky rodičů budoucích prvňáčků a zábavného odpoledne pro děti
bude upřesněn během května.UZAVŘENÍ ŠKOL
Vážení rodiče, vláda plošně uzavřela základní a mateřské školy od 1.3. do 21.3.2021. Celý dokument 
neleznete
zde.
Rodiče o ošetřovné žádají
zde.
Bližší informace o ošetřovném naleznete
zde.