Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Dokumenty pro rodiče i žáky ke stažení        

Směrnice k provozu školy a školského zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19    
Provozní řád školní družiny                         
Vnitřní řád školní družiny                             
Stanovení poplatku za školní družinu          
ŠVP pro školní družinu                                

Ukončení docházky do ŠD                          

Odhlášení ze ŠD