Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Dokumenty pro rodiče i žáky ke stažení        

 

Směrnice k provozu školy a školského zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19    

ŠVP    

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ   

Školní řád MŠ v souladu §30 ŠZ   

Úplata za předškolní vzděláváni - Skalice   

Žádost o přijetí do mateřské školy   

Žádost o snížení - prominutí úplaty v MŠ