Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

A K T U A L I T Y

 

Školní rok 2020 - 2021


UZAVŘENÍ ŠKOL
Vážení rodiče, vláda plošně uzavřela základní a mateřské školy od 1.3. do 21.3.2021. Celý dokument 
neleznete
zde.
Rodiče o ošetřovné žádají
zde.
Bližší informace o ošetřovném naleznete
zde.


KARANTÉNA
Vážení rodiče, na základě sdělení KHS FM Vám předávám následující informace a prosím o součinnost:

V případě, že Vaše dítě bylo ve dnech 25.1.2021 přítomno v naší mateřské škole, v oddělení SOVIČKY,
je pravděpodobné, že se dostalo do kontaktu s Covid pozitivní osobou
.

Je potřeba,aby děti zůstaly v karanténě. Tato karanténa je v případě testování 10 dnů, pokud dítě nebude testováno z důvodu plné kapacity odběrového místa,karanténa se prodlužuje na 14 dnů.
Karanténou se rozumí, že děti nesmí nikam chodit, musí být doma, maximálně na zahradu rodinného domu,na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Domácnost by neměla přijímat ani návštěvy.

Všichni budete kontaktování pracovníky call centra o nařízené karanténě a budete jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budete objednáni na odběrové místo a testy.
V případě potíží u dítěte, kontaktujte dětského lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry.
pokud byste potřebovali vystavit Paragraf-karanténu, rovněž řešíte přes pediatra.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. 
Doporučuje se však, při kontaktu s jinými osobami zvýšené dodoržování hygienických pravidel.
Informace o provozu oddělení SOVIČKY Vám sdělím ihned, jakmile obdržíme rozhodnutí KHS.
Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci při zvládnutí nastalé situace.
 

Denisa Rožnovská Rojíčková 

 

                                                               

Vážení rodiče, dle nařízení vlády bude od 4.1.2021 docházka ve škole pouze pro žáky 1.,2 a 4.ročníku
Žáci 3. a 5. ročníku se od 4.1.2021 vzdělávjí distančně. Rozvrhy hodin Vám zašlou třídní učitelky.
Školní družina pro 1.,2. a 4. ročník bude ráno v budově školy, po vyučování v budově družiny.
Pro žáky 3. a 5.ročníku bude probíhat on line od 13:00 do 14:00. Kdo potřebuje zapůjčit notebook,
může si přijít v pondělí 4.1.2021 do ředitelny. Sledujte prosím webové stránky a mejly.
Stavba byla ukončena, opět je možné chodit i zadním vchodem, přední vchod je nadále k dispozici.
Děkuji


                                                   
                                                               
Krásné, klidné Vánoce
                            a do nového roku zdraví, pohodu a dobré lidi kolem
                                                             Vám přejí 
                                              zaměstnanci ZŠ a MŠ Skalice


                                                                  

Vážení rodiče, dle usnesení vlády ČR číslo 1335 z 14.12.2020, 
ve dnech pondělí 20.12. a úterý 21.12. je zakázána osobní přítomnost žáků 
ve škole i ve školní družině. Usnesení si můžete přečíst zde.
Toto opatření se netýká dětí v MŠ.

Vážení rodiče, od úterý 15.12.2020 je MŠ opět v provozu.

KARANTÉNA
Vážení rodiče, na základě sdělení KHS FM Vám předávám následující informace a prosím o součinnost:

V případě, že Vaše dítě bylo ve dnech 27.11.- 4.12.2020 přítomno v naší mateřské škole,je pravděpodobné, že se dostalo do kontaktu s Covid pozitivní osobou.
Je potřeba,aby děti zůstaly v karanténě. Tato karnténa je v případě testování 10 dnů, pokud dítě nebude testováno z důvodu plné kapacity odběrového místa,karanténa se prodlužuje na 14 dnů.
karanténou se rozumí, že děti nesmí nikam chodit, musí být doma, maximálně na zahradu rodinného domu,na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost. Domácnost by neměla přijímat ani návštěvy.

Všichni budete kontaktování pracovníky call centra o nařízené karanténě a budete jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budete objednáni na odběrové místo a testy.
V případě potíží u dítěte, kontaktujte dětského lékaře, rovněž Vás mohou objednat na odběry.
pokud byste potřebovali vystavit Paragraf-karanténu, rovněž řešíte přes pediatra.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není.
Doporučuje se však, při kontaktu s jinými osobami zvýšené dodoržování hygienických pravidel.
Informace o provozu MŠ Vám sdělím ihned, jakmile obdržíme rozhodnutí KHS.
Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci při zvládnutí nastalé situace.
Denisa Rožnovská Rojíčková


Od pondělí 7. 12. 2020 budou dočasně uzavřena obě oddělení mateřské školy. O organizačních změnách v rámci MŠ vás budeme informovat bezprostředně po obdržení dalších pokynů od příslušné KHS.


Od pondělí 30.11. je obnovena výuka ve všech ročnících.
Ranní družina je přesunuta do budovy školy.
Podrobné informace jste obdrželi mejlem.

Od středy 18.11. je obnovena výuka ve škole pro žáky 1. třídy (1.ročníku)
a 2. třídy (2. a 4. ročníku) bližší informace obdržíte v pondělí 16.11. mejlem.

Ve čtvrtek 19.11. v době od 7:30 do 15:30 je odstávka elektrické energie.
Provoz MŠ je v omezeném režimu 
od 6:00 do 12:30. Bližší informace obdržíte od vedoucí učitelky mejlem.
Žáci školy mají v provozu ranní družinu od 6:30 do začátku výuky. Vyučování končí 1. ročníku v 11:40
a 2. a 4. ročníku ve 12:35. Bližší informace dostanete v pondělí 16.11. v mejlu.
Tento den školní jídelna nevaří.
Děkujeme za pochopení


Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 naleznete zde.


Na základě krizových opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 bude od středy 14. 10. do pátku 23. 10. 2020 probíhat výuka žáků základní školy distančně.


Vážení rodiče, ve dnech 26.10. a 27.10. bude škola na základě opatření MŠMT uzavřena.
Opatření si můžete stáhnout
zde.
Tato informace se netýká mateřské školy.


Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 
naleznete
zde


Vážení rodiče, podle nejnovějších informací z ministerstva zdravotnictví
a školství, bude opět povinnost nosit roušky v prostorách školy.  Vzhledem k tomu,
že ještě není upřesněna věková hranice, prosím, dejte dětem s sebou 2 roušky.
Průběžně Vás budeme informovat o dalším postupu.


VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE PŘEDNÍM VCHODEM !

V úterý 8. 9. 2020 se budou v 16.00 konat v KD třídní schůzky. 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Vážení rodiče, z důvodu stavebních prací, které probíhají v budově školy,
není možné zajistit stravování žáků a dětí.

Po dohodě se zřizovatelem proto na dny 1.9 až 4.9 vyhlašuji ředitelské volno.

Nástup do školy i mateřské školy bude v pondělí 7.9.2020.

Podrobné pokyny, organizaci apod. obdržíte od třídních učitelek a vedoucí učitelky MŠ.

Děkuji za pochopení

 

V souvislosti se stavebními pracemi na a v budově školy platí zákaz
vstupu na školní hřiště a školní zahradu a to do odvolání. Děkujeme
za pochopení.