Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika     

V letošním školním roce školu ve Skalici navštěvuje 57 žáků v 1.- 5. ročníku.
Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. - 5. postupným ročníkem.
V letošním roce bude organizace výuky v pěti samostatných ročnících.
V budově školy budou žáci 1., 3., 4. a 5. ročníku, žáci 2. ročníku budou mít třídu v budově školní družiny.


 

Pedagogičtí zaměstnanci        

ředitelka školy, výchovný poradce Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková
třídní učitelka 1.  ročníku Ing. Mgr. Zdeňka Mojdlová
třídní učitelka  2. ročníku, preventista patologických jevů Mgr. Nikola Kovalová
třídní učitelka 3. ročníku, speciální pedagog Mgr. Markéta Václavíková
třídní učitelka 4. ročníku Mgr. Eva Filipcová
třídní učitelka 5. ročníku Mgr. Jana Koziorková

Žáci po absolvování naší školy pokračují ve školní docházce na Základní škole ve Starém Městě, na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 1. ZŠ Petra Bezruče, či jiných školách podle svého výběru.

Naše škola si zakládá na úzké spolupráci s naší mateřskou školou. Snažíme se o co nejširší propojení , aby přechod ze školky do školy byl naprosto přirozený.

Nabízíme dětem také možnosti mimoškolních aktivit. Letos si děti vybírají z těchto kroužků:

                 kroužek angličtiny v MŠ
                 náboženství
                 hra na klavír, flétnu, kytaru
                 taneční kroužek
                 keramika
                 pokusy
                 angličtina
                 sportovní kroužek
                 čtenářské dílny
                 logické hry

Pozornost věnujeme samozřejmě i dětem se specifickými poruchami učení a vadami řeči. Úzce spolupra-cujeme s PPP ve Frýdku-Místku a Ostravě a také s logopedickou ordinací ve Frýdku-Místku.

Škola je vybavena moderním nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektory, počítači a tablety.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme malou tělocvičnu ve škole, dále tělocvičnu spolku SOKOL a za příznivého počasí školní hřiště, které je zmodernizováno a upraveno podle nejnovějších předpisů a norem.

Magistrát města Frýdku-Místku úzce spolupracuje s vedením školy a snaží se neustále modernizovat budovu školy i její vybavení.