Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika     

V letošním školním roce školu ve Skalici navštěvuje 61 žáků v 1.- 5. ročníku.
Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. - 5. postupným ročníkem.
V budově školy probíhá výuka v I. třídě a to samostatným 1. ročníkem, ve II. třídě jsu na výchovy spjeny ročníky 2. a 4., hlavní předměty  mají samostatně. Ve III. třídě je výuka samostatného 3. ročníku a v budově školní družiny je třída IV, kde se vyučuje samostatný 5. ročník.
Angličtinu učíme děleně po ročnících, od 1. ročníku. V 5. ročníku je AJ posílena o hodinu, na čtyři vyučovací hodiny týdně.

 

Pedagogičtí zaměstnanci        

ředitelka školy, výchovný poradce Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková
třídní učitelka 2. a  4. ročníku, spec.pedagog Mgr. Markéta Václavíková 
třídní učitelka  1. ročníku, preventista patologických jevů Mgr. Nikola Kovalová
třídní učitelka 3. ročníku Mgr. Eva Filipcová
třídní učitelka 5. ročníku Mgr. Jana Koziorková
učitelka Martina Šimková

Žáci po absolvování naší školy pokračují ve školní docházce na Základní škole ve Starém Městě, na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 1. ZŠ Petra Bezruče, či jiných školách podle svého výběru.

Naše škola si zakládá na úzké spolupráci s naší mateřskou školou. Snažíme se o co nejširší propojení , aby přechod ze školky do školy byl naprosto přirozený.

Nabízíme dětem také možnosti mimoškolních aktivit. Letos si děti vybírají z těchto kroužků:

                 kroužek angličtiny v MŠ
                 náboženství
                 hra na klavír, flétnu, kytaru
                 taneční kroužek

                 keramika
                 pokusy
                 angličtina
                 sportovní kroužek

                 čtenářské dílny
                 logické hry

Pozornost věnujeme samozřejmě i dětem se specifickými poruchami učení a vadami řeči. Úzce spolupra-cujeme s PPP ve Frýdku-Místku a Ostravě a také s logopedickou ordinací ve Frýdku-Místku.

Škola je vybavena moderním nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektory, počítači a tablety.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme malou tělocvičnu ve škole, dále tělocvičnu spolku SOKOL a za příznivého počasí školní hřiště, které je zmodernizováno a upraveno podle nejnovějších předpisů a norem.

Magistrát města Frýdku-Místku úzce spolupracuje s vedením školy a snaží se neustále modernizovat budovu školy i její vybavení.