Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt  "Učíme se podnikavosti", registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000560

o projektu


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt „Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012369

o projektu


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzva č.  02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

o projektu


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzva č. 02_16_022 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001962

Program je spolufinancován EU.
Cílem projektu je posílení našeho týmu o školního asistenta, odborná setkávání s rodiči, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech DVPP, sdílení zkušeností, tandemové výuky, CLIL a čtenářský klub.

   

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

CZ.02.3.68/0.0./0.0/
16_0000660
Je spolufinancován EU

Projekt je zaměřen na 
posílení kompetencí učitelů
prostřednictvím rozvoje
oborových didaktik,
průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů.

OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Výzva č. 57 
Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu  

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žákův anglickém jazyce formou blended – learningu

Naše škola se zapojila do této výzvy, aby prohloubila a vylepšila znalosti anglického jazyka u žáků i učitelů

 

OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva č. 51

ICT jako nástroj inovace výuky.               

Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pomocí realizace 7 klíčových aktivit. Klíčové aktivity obsahovaly  nejen klasické prezenční vzdělávání, ale i tvorbu e-learningových podpor prezenčního vzdělávání a webové aplikace, pomocí kterých si cílová skupina - pedagogové zapojených škol, bude vzájemně vyměňovat zkušenosti, komunikovat spolu a spolupracovat se svými mentory. Z finančních prostředků projektu byly zakoupeny čtyři netbooky.


„EU peníze školám“        

Matematika - procvičování a upevňování učiva v průběhu školního roku u žáků 1. a 2. ročníku – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, sčítání a odčítání do 100 – různé typy příklady, řešení slovních úloh různého typu, násobení a dělení čísly 0 – 5 (20 materiálů připravených pro žáky 1. ročníku a 20 materiálů pro žáky 2. ročníku)

Prvouka - téma sady – upevňování učiva v průběhu školního roku u žáků 2. ročníku alternativní formou, náměty na testování žáků. Celá sada obsahuje celkem 40 pracovních listů se zaměřením na opakování a prohlubování probíraného učiva. Zpestřením jsou hádanky, křížovky a rébusy.

Český jazyk – procvičování mluvnického učiva ve 4. a 5. ročníku netradiční formou, náměty na prověřování znalostí žáků v 5. ročníku (36 materiálů pro žáky 4. ročníku a 36 pro žáky 5. ročníku)

Pokud budete mít zájem o některý z materiálů (viz seznamy sad materiálů), napište na adresu zs.skalice@skolaskalice.cz. Vybrané materiály Vám poskytneme.

 

 


„FM - education“ 

Za přispění finančních prostředků z projektu byla škola vybavena, dataprojektory a interaktivní tabulí.

 


"Ovoce do škol"

Účastníme se projektu "Ovoce do škol", který probíhá v České Republice  ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem zemědělství již čtvrtým rokem. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí a tím bojovat proti dětské obezitě. Podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.