Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika  

Mateřská škola ve Frýdku-Místku - Skalici je dvoutřídní  a je umístěna v budově ZŠ ve F-M - Skalici. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy ve F-M - Skalici 192, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Zřizovatelem je město Frýdek-Místek.

IZO MŠ: 107 622 262

Zapsáno: 40 dětí
Provozní doba: 06.00-16.30 hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci
       

učitelka MŠ - Zajíčci Daniela Pospěchová, Bc. Marie Baďurová MD
učitelka MŠ - Zajíčci Bc. Daniela Kejdanová
učitelka MŠ - Sovičky Danuše Venglářová
učitelka MŠ - Sovičky Bc. Jana Válková - vedoucí učitelka
AP Martina Šmýrová Štefánková

Konzultační hodiny vedoucí učitelky: PO – PÁ   10:00 – 12:00,
na jiný čas, se prosím domluvte předem.
Tel:        Zajíčci:   775 878 559, Sovičky:     775 878 579
 E-mail:   ms.skalice@skolaskalice.cz


Mateřskou školu navštěvuje 40 dětí. Třída Zajíčci, kde se o 23 dětí starají paní učitelky Daniela PospěchováDaniela Kejdanová a  asistentka Hana Macková. Ve třídě Sovičky máme 17 dětí a paní učitelky Danuši Venglářovou, Janu Válkovou a paní asistentku Martinu Šmýrovou Štefánkovou . Zajíčci mají k dispozici velkou i malou hernu, zrekonstruované sociální zařízení. Také Sovičky mají nově vybavenou hernu i nové sociální zařízení. Spolu se ZŠ využíváme také tělocvičnu, jídelnu a školní zahradu. Vybavení tříd nábytkem, hračkami a pomůckami je na dobré úrovni a dle potřeby je doplňováno a obohacováno.  Se ZŠ se domlouváme na společném využití keramické pece.

Profilace

Naše „školka“ má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Pracujeme podle vlastního motivačního projektu “Poznáváme svět kolem nás“ , který učí děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“. Kromě plnění úkolů a cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naše MŠ vyvijí i další aktivity:

a) keramické práce
 • prvotní zkušenosti z práce s hlínou, prvních výrobků využíváme pro estetickou výzdobu
b) kulturní, společenské a sportovní akce
 • s vánočním programem děti vystupují před skalickými občany
 • zpívají spolu s dětmi ze ZŠ před vánočním stromem
 • vyrábíme výzdoby pro vánoční jarmark
 • pro  děti organizujeme karneval a Procházku pohádkovým lesem
 • na školní výlety jezdíme společně i s rodiči a mladšími sourozenci, kteří do MŠ ještě nechodí
 • na veřejnosti se prezentujeme také výtvarnými pracemi dětí
c) výuka anglického jazyka
 • děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a formou her se seznámit s prvními anglickými slovíčky
d) spolupráce s jinými organizacemi
 • úzce a často spolupracujeme se Základní školou ve F-M-Skalici, připravujeme společné akce pro děti, pro veřejnost, navštěvujeme děti ve školní družině, pozorujeme a posloucháme hru dětí ze ZŠ na hudební nástroje
 • s Mateřskou školou ve Starém Městě a v Lískovci společně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě
 • děti mohou navštěvovat plavecký výcvik při 11. ZŠ
 • kurz lyžování pro naše děti organizuje SKI- areál Malenovice

Údaje o zařazování dětí

Do MŠ jsou zařazovány dětí zpravidla od 2,5 let do 6 let.