Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika     

V letošním školním roce školu ve Skalici navštěvuje 57 žáků v 1.- 5. ročníku.
Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. - 5. postupným ročníkem.
V I. a  III. třídě se učí žáci 1. ročníku a 3. ročníku samostatně. První třída je v budově školní družiny.
V II. třídě se učí děti spojeného 2.,4. a  5. ročníku, takto spojeni jsou pouze na výchovy. V ostatních
předmětech dochází k dělení hodin tak, aby byla zachována kvalita výuky.
Angličtinu učíme děleně po ročnících, od letošního roku nově od 1. ročníku. V 5. ročníku je AJ posílena
o hodinu, na čtyři vyučovací hodiny týdně.

 

Pedagogičtí zaměstnanci        

ředitelka školy Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková
třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Nikola Grossmannová    
třídní učitelka  3. ročníku Mgr. Jana Koziorková 
třídní učitelka 2., 4. a  5. ročníku Mgr. Eva Filipcová
učitelka (TV,VV,PČ), speciální pedagog Bc. Markéta Václavíková

Žáci po absolvování naší školy pokračují ve školní docházce na Základní škole ve Starém Městě, na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 1. ZŠ Petra Bezruče, či jiných školách podle svého výběru.

Naše škola si zakládá na úzké spolupráci s naší mateřskou školou. Snažíme se o co nejširší propojení , aby přechod ze školky do školy byl naprosto přirozený.

Nabízíme dětem také možnosti mimoškolních aktivit. Letos si děti vybírají z těchto kroužků:

                 kroužek angličtiny v MŠ
                 náboženství
                 hra na klavír, flétnu, kytaru
                 taneční kroužek

                 keramika
                 pokusy
                 angličtina
                 sportovní kroužek

Pozornost věnujeme samozřejmě i dětem se specifickými poruchami učení a vadami řeči. Úzce spolupra-cujeme s PPP ve Frýdku-Místku a Ostravě a také s logopedickou ordinací ve Frýdku-Místku.

Škola je vybavena moderním nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektory, počítači a tablety.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme malou tělocvičnu ve škole, dále tělocvičnu spolku SOKOL a za příznivého počasí školní hřiště, které je zmodernizováno a upraveno podle nejnovějších předpisů a norem.

Magistrát města Frýdku-Místku úzce spolupracuje s vedením školy a snaží se neustále modernizovat budovu školy i její vybavení.

TOPlist