Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika     

V letošním školním roce školu ve Skalici navštěvuje 45 žáků v 1.- 5. ročníku.
Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. - 5. postupným ročníkem.
Ve II. třídě se učí žáci 2. ročníku samostatně. Tato třída je v budově školní družiny. V I. třídě se učí děti spojeného 1. a  3. ročníku a ve III. třídě jsou pro výuku spojeni žáci 4. a  5. ročníku.
Předměty jako ČJ, MA a AJ jsou v rámci možností děleny po ročnících. V 1. a 2. ročníku
užíváme CLIL metodu ve výuce AJ, což je používání anglických slovíček napříč všemi 
předměty. Žáci se tak nenásilnou formou seznamují s angličtinou - v PRV jsou to 
části těla, zvířata, rodina, v M čísla, ve VV barvy. Od 3. ročníku je AJ vyučována jako
samostanty předmět, žáci používají učebnice z nakladatelství Oxford, na které se pak
navazuje ve školách, kde žáci po 5. ročníku nastupují.

 

Pedagogičtí zaměstnanci        

ředitelka školy Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková
třídní učitelka 2. ročníku Mgr. Nikola Grossmannová    
třídní učitelka 1. a  3. ročníku Mgr. Jana Koziorková 
třídní učitelka 4. a  5. ročníku Mgr. Eva Filipcová

Žáci po absolvování naší školy pokračují ve školní docházce na Základní škole ve Starém Městě, na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 1. ZŠ Petra Bezruče, či jiných školách podle svého výběru.

Naše škola si zakládá na úzké spolupráci s naší mateřskou školou. Snažíme se o co nejširší propojení , aby přechod ze školky do školy byl naprosto přirozený.

Nabízíme dětem také možnosti mimoškolních aktivit. Letos si děti vybírají z těchto kroužků:

                 kroužek angličtiny v MŠ
                 náboženství
                 hra na klavír, flétnu, kytaru
                 taneční kroužek

                 keramika
                 malý šikula
                 počítačový kroužek
                 sportovní kroužek

Pozornost věnujeme samozřejmě i dětem se specifickými poruchami učení a vadami řeči. Úzce spolupra-cujeme s PPP ve Frýdku-Místku a Ostravě a také s logopedickou ordinací ve Frýdku-Místku.

Škola je vybavena moderním nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektory, počítači a tablety.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme malou tělocvičnu ve škole, dále tělocvičnu spolku SOKOL a za příznivého počasí školní hřiště, které je zmodernizováno a upraveno podle nejnovějších předpisů a norem.

Magistrát města Frýdku-Místku úzce spolupracuje s vedením školy a snaží se neustále modernizovat budovu školy i její vybavení.

TOPlist