Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika  

Mateřská škola ve Frýdku-Místku - Skalici je dvoutřídní  a je umístěna v budově ZŠ ve F-M - Skalici. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy ve F-M - Skalici 192, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Zřizovatelem je město Frýdek-Místek.

IZO MŠ: 107 622 262

Zapsáno: 39 dětí
Provozní doba: 06.00-16.30 hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci
        

učitelka MŠ - Zajíčci Daniela Pospěchová, Bc. Marie Baďurová MD
učitelka MŠ - Zajíčci Bc. Daniela Kejdanová
učitelka MŠ - Sovičky Danuše Venglářová
učitelka MŠ - Sovičky Bc. Jana Válková
AP  Hana Macková

Mateřskou školu navštěvuje 38 dětí. Třída Zajíčci, kde se o 22 dětí starají paní učitelky Daniela Pospěchová a Daniela Kejdanová a třída Sovičky, ve které máme 17 dětí a paní učitelky Danuši Venglářovou a Janu Válkovou. Zajíčci mají k dispozici velkou i malou hernu, zrekonstruované sociální zařízení. Také Sovičky mají nově vybavenou hernu i nové sociální zařízení. Spolu se ZŠ využíváme také tělocvičnu, jídelnu a školní zahradu. Vybavení tříd nábytkem, hračkami a pomůckami je na dobré úrovni a dle potřeby je doplňováno a obohacováno. Mateřská škola má také počítač, který využívají děti pro hry nebo vzdělávací programy. Se ZŠ se domlouváme na společném využití keramické pece.

Profilace

Naše „školka“ má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Pracujeme podle vlastního motivačního projektu “Letem světem se sovičkou a zajíčkem“ , který učí děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“. Kromě plnění úkolů a cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naše MŠ vyvijí i další aktivity:

a) keramické práce
 • prvotní zkušenosti z práce s hlínou, prvních výrobků využíváme pro estetickou výzdobu
b) kulturní, společenské a sportovní akce
 • s vánočním programem děti vystupují před skalickými občany
 • zpívají spolu s dětmi ze ZŠ před vánočním stromem
 • vyrábíme výzdoby pro vánoční jarmark
 • pro  děti organizujeme karneval a Procházku pohádkovým lesem
 • na školní výlety jezdíme společně i s rodiči a mladšími sourozenci, kteří do MŠ ještě nechodí
 • na veřejnosti se prezentujeme také výtvarnými pracemi dětí
c) výuka anglického jazyka
 • děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a formou her se seznámit s prvními anglickými slovíčky
d) spolupráce s jinými organizacemi
 • úzce a často spolupracujeme se Základní školou ve F-M-Skalici, připravujeme společné akce pro děti, pro veřejnost, navštěvujeme děti ve školní družině, pozorujeme a posloucháme hru dětí ze ZŠ na hudební nástroje
 • s Mateřskou školou ve Starém Městě a v Lískovci společně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě
 • děti mohou navštěvovat plavecký výcvik při 11. ZŠ
 • kurz lyžování pro naše děti organizuje SKI- areál Malenovice

Údaje o zařazování dětí

Do MŠ jsou zařazovány dětí zpravidla od 2,5 let do 6 let.

TOPlist