Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika  

Mateřská škola ve Frýdku-Místku - Skalici je dvoutřídní  a je umístěna v budově ZŠ ve F-M - Skalici. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy ve F-M - Skalici 192, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Zřizovatelem je město Frýdek-Místek.

IZO MŠ: 107 622 262

Zapsáno: 35 dětí
Provozní doba: 06.30-16.00hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci
        

vedoucí učitelka MŠ - Zajíčci Bc. Romana Čapounová
učitelka MŠ - Zajíčci Nikola Kohutová
učitelka MŠ - Sovičky Danuše Venglářová
učitelka MŠ - Sovičky Mgr. Daniela Rotterová
učitelka MŠ  Marie Polášková - MD

Mateřskou školu navštěvuje 34 dětí. Třída Zajíčci, kde se o 21 dětí starají p. uč. Bc. Romana Čapounová a paní učitelka Nikola Kohutová a třída Sovičky, ve které máme 14 dětí a paní učitelky Danuši Venglářovou a
Mgr. Danielu Rotterovou . Zajíčci mají k dispozici velkou i malou hernu, zrekonstruované sociální zařízení. Také Sovičky mají nově vybavenou hernu i nové sociální zařízení. Spolu se ZŠ využíváme také tělocvičnu, jídelnu a školní zahradu. Vybavení tříd nábytkem, hračkami a pomůckami je na dobré úrovni a dle potřeby je doplňováno a obohacováno. Mateřská škola má také 2 počítače, které využívají děti pro hry nebo vzdělávací programy. Se ZŠ se domlouváme i na společném využití keramické pece.

Profilace

Naše „školka“ má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Pracujeme podle vlastního motivačního projektu “Letem světem se sovičkou a zajíčkem“ , který učí děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“. Kromě plnění úkolů a cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naše MŠ vyvijí i další aktivity:

a) práce s počítači
 • děti se před vstupem do ZŠ naučí ovládat počítač
 • samostatně vybírat a spouštět programy či hry
 • samostatně umí pracovat s kopírkou
 • sledují využití internetu (stránky ZOO, nabídky hraček, mapy, počasí, kamery ...)
b) keramické práce
 • prvotní zkušenosti z práce s hlínou, prvních výrobků využíváme pro estetickou výzdobu
c) kulturní, společenské a sportovní akce
 • s vánočním programem děti vystupují před skalickými občany
 • zpívají spolu s dětmi ze ZŠ před vánočním stromem
 • vyrábíme výzdoby pro vánoční jarmark
 • pro  děti organizujeme karneval a Procházku pohádkovým lesem
 • na školní výlety jezdíme společně i s rodiči a mladšími sourozenci, kteří do MŠ ještě nechodí
 • na veřejnosti se prezentujeme také výtvarnými pracemi dětí
d) výuka anglického jazyka
 • děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a formou her se seznámit s prvními anglickými slovíčky
e) spolupráce s jinými organizacemi
 • úzce a často spolupracujeme se Základní školou ve F-M-Skalici, připravujeme společné akce pro děti, pro veřejnost, navštěvujeme děti ve školní družině, pozorujeme a posloucháme hru dětí ze ZŠ na hudební nástroje
 • s Mateřskou školou ve Starém Městě a v Lískovci společně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě
 • děti mohou navštěvovat plavecký výcvik při 11. ZŠ
 • kurz lyžování pro naše děti organizuje SKI- areál Malenovice

Údaje o zařazování dětí

Do MŠ jsou zařazovány dětí zpravidla od 3 let do 6 let.

TOPlist