Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

 

Výkonný výbor Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek – Skalice, IČ 08346950, se sídlem Skalice 79, 738 01 Frýdek-Místek, zapsán ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 18718 (dále jen „Spolek“) tímto v souladu se stanovami Spolku svolává první členskou schůzi Spolku,

 

která se uskuteční dne 11.11.2019 v 15.30 h v prostorách Základní a mateřské školy Frýdek-Místek – Skalice, ve kterých budou následně probíhat třídní schůzky, na adrese Skalice 192, 738 01  Frýdek-Místek.

 

Program první členské schůze Spolku:

 

  1. Zahájení, prezence a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů členské schůze (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
  3. Zpráva o výši příjmů spolku
  4. Plán činnost Spolku pro období školního roku 2019/2020
  5. Diskuze, návrhy, připomínky
  6. Závěr

 

Členem Spolku je rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který řádně uhradil roční členský příspěvek ve výši dle počtu svých dětí. Každý člen má jeden hlas bez ohledu na počet dětí.

 

Ve Skalici dne 20.10.2019TOPlist